news-1

بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که انبرهای قفلی تنها یک مدل هستند در صورتی که چنین نیست. همانطور که در شکل بالا نیز مشاهده می کنید، انواع مختلفی از انبرهای قفلی در بازار موجود است که با توجه به نوع استفاده دارای اشکال مختلفی هستند.

انبرهای قفلی با توجه به نوع عملکردشان ملقب به این اسم شده اند. در واقع، این انبرها بعد از تنظیم پیچ فک متحرکشان، هم سایز قطعه شده و بعد از اعمال فشار بر روی قطعه، قفل می شوند. این ابزار دستی با توجه به عدم خارج شدنش از قطعه به ابزاری پر کاربرد به خصوص در داخل اتومبیل تبدیل شده است. به طور کلی، انبر قفلی، وسیله ای برای سفت یا باز کردن پیچ نیست. معمولا از این وسیله، جهت ثابت نگاه داشتن قطعاتی که آچار گیر ندارند، استفاده می کنند. البته این گفته، وحی منزل نیست. اگر لازم بود می توانید از این ابزار دستی برای سفت کردن پیچ نیز استفاده نمایید.